Zamówienia i Przetargi


Informacje o aktualnych zamówieniach i przetargach.

 

  • Zapytanie ofertowe – warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę hotelową, tj. noclegową, gastronomiczną i konferencyjną podczas szkolenia organizowanego w termnie 14-16 września 2018 roku.
    - treść ogłoszenia: plik PDF dokument tekstowy

  • Zapytanie ofertowe – warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia na usługę hotelową, tj. noclegową, gastronomiczną i konferencyjną podczas szkolenia dla pracowników GSU Spółka Akcyjna w terminie 16-18 marca 2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu GSU Spółka Akcyjna nr 03/01/2018 z dnia 04.01.2018 roku
    - treść ogłoszenia: plik PDF dokument tekstowy

  • Rada Nadzorcza GSU Spółka Akcyjna zgodnie z Uchwałą nr 23/V/2017 z dnia 20.11.2017 roku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki GSU Spółka Akcyjna
    - treść ogłoszenia: plik PDF dokument tekstowy