Zakres działalności


Czym się zajmujemy

GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 15 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2486; t.j. Dz.U z 2018r. poz. 2210).
Spółka posiada wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11116848/A oraz obowiązkowa polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego na sumy gwarancyjne wymagane prawem. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211288 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy. Posiada NIP 631-10-08-975, REGON 272347678.


Oferujemy nie tylko ubezpieczenia

GSU Spółka Akcyjna ma podpisane umowy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeń działającymi na polskim rynku. W związku z tym oferujemy szeroki wachlarz produktów indywidualnych, grupowych oraz zbiorowych.
Kierując się naszą filozofią, klientom i ich rodzinom, pragniemy sprzedać nie tylko produkt ubezpieczeniowy, ale realne poczucie ochrony w każdym aspekcie życia w myśl hasła: „Nasza ochrona, Twój spokojny sen”. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników pomaga zainteresowanym w dokonaniu wyboru spośród obszernej gamy ofert ubezpieczeniowych, a także wspiera w poruszaniu się po nieraz skomplikowanych procedurach odszkodowawczych. Mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa naszych klientów zapewniamy im pełny dostęp do informacji oraz możliwość uzyskania pomocy prawnej.
Od lat angażujemy się w działania charytatywne i społeczne. GSU Spółka Akcyjna uczestniczy w wydarzeniach związanych z kulturą, sportem i innych inicjatywach regionalnych. W ten sposób pragniemy budować i propagować świadomość ubezpieczeniową.