Ochrona Danych Osobowych


Zarząd Spółki informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku został powołany inspektor ochrony danych osobowych w osobie pani Agnieszki Błażyca-Smętek. Z inspektorem można się skontaktować pod adresem iod.gsusa@gsu.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.


O nas

Informacje ogólne

Użyte pojęcia

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

Czyje dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakich podstawach i przez jaki okres czasu

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Zgoda

Jakie prawa Ci przysługują

Jak się z nami skontaktować:

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Okres przechowywania danych

Czy przekazujemy Twoje dane poza Unię Europejską?

POLITYKA PLIKÓW COOKIES