Samochód


OC

Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia oraz utratą zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Sładka podstawowa ubezpieczenia OC określona przez towarzystwo ubezpieczeniowe zależy od rodzaju pojazdu, pojemności silnika oraz miejsca zamieszkania właściciela.

AC

O ile ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim, to w żadnym wypadku nie stanowi zabezpieczenia naszego samochodu. W związku z tym warto wykupić polisę AC. Przy wyborze tego ubezpieczenia należy kierować się przede wszystkim zakresem ochrony, nie ceną. Niska składka często wynika z ograniczenia zakresu ubezpieczenia, terytorium ochrony ubezpieczeniowej, wysokiego udziału własnego, franszyzy lub amortyzacji itp.

Assistance

Gwarantuje pomoc techniczną i medyczną po wypadku, awarii, kradzieży, nagłej chorobie kierowcy lub jednego z pasażerów. Ubezpieczenie najczęściej sprzedawane jest jako dodatek do ubezpieczenia AC. Dzięki wykupionej polisie assistane możemy liczyć na niezwłoczną pomoc techniczną, pokrycie kosztów zakwaterowania (podczas naprawy samochodu), transportu chorych lub ciała w przypadku śmierci.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe podczas wypadku drogowego. Gwarantuje wypłatę świadczenia w sytuacji, gdy kierowca lub którykolwiek z pasażerów dozna uszczerbku na zdrowiu lub zginie wskutek wypadku drogowego.