Historia i wartości


Co nas motywuje

W naszych działaniach od zawsze kierujemy się przede wszystkim dobrem obecnych i przyszłych klientów. Pragniemy zapewnić im, a także ich najbliższym, wszechstronną ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie życia. Uczciwe, przejrzyste zasady oparte na takich wartościach jak wiarygodność i profesjonalizm zapewniamy również naszym partnerom i pracownikom. Wiemy, że to ludzie kreują naszą jakość i wizerunek, dlatego skupiamy wokół siebie osoby, które oprócz kwalifikacji, wiedzy i pasji posiadają zdolność pociągania za sobą innych, stając się dla nich inspiracją do dalszego rozwoju.


Dlaczego powstaliśmy

GSU Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Gliwickiej Spółki Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. powołanej w 1994 roku w celu wszechstronnej obsługi ubezpieczeń majątkowo-osobowych pracowników Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. Na przestrzeni kolejnych lat rozwijaliśmy się razem z Polską. Zmiany legislacyjne i restrukturyzacja górnictwa postawiły przed nami nowe wyzwania. W wyniku ustawowego oddzielenia działalności agencyjnej od brokerskiej w 1999 roku powołana została Gliwicka Spółka Brokerska Sp. z o.o., która później zmieniła nazwę na Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. Powstanie Kompanii Węglowej S.A. rozpoczęło proces scalania podmiotów ubezpieczeniowych rynku górniczego na obszarze Śląska. W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Uzyskana w ten sposób baza klientów pozwoliła nam na ekspansję poza branżę górniczą oraz poszerzenie terytorialne działalności. Wynikiem przekształcenia w 2012 roku Nadwiślańskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. w GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. było powstanie Grupy GSU Spółka Akcyjna. Od tego momentu staliśmy się odpowiedzialni za kompleksową organizację i obsługę ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych dla Grupy Kapitałowej Kompani Węglowej S.A. Proces rozwojowy, który przeszliśmy od początku powstania wzmocnił naszą pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym.


Z pewnością patrzymy w przyszłość

Opierając się na naszych dotychczasowych osiągnięciach pragniemy ciągle się rozwijać. Stawiamy sobie kolejne ambitne wyzwania. Pragniemy kontynuować opartą na zaufaniu współpracę z naszymi partnerami biznesowymi oraz podnosić jakość obsługi poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych i szkolenia pracowników. Cały czas mając na uwadze najlepszy interes klienta i jego rodziny.


Droga zmian identyfikacji wizualnej na przestrzeni 20 lat