Ogłoszenia


Data: 21-03-2019r.

Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.